Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 08/9/202

Thursday, 08/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 07h ngày 08 đến 07h ngày 09/9/2022

07- 10h

10-13h

13-19h

19-01h

01-07h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

25

10-20

25

10-20

25

10-25

30

20-40

45

Nho Quan

5-15

20

5-15

20

10-20

25

10-25

30

15-35

40

Cúc Phương

5-15

20

5-15

20

10-20

25

10-20

30

15-35

40

Tam Điệp

10-20

25

10-20

25

10-20

25

10-25

30

20-40

45

Phát Diệm

10-20

25

10-20

25

10-25

30

10-30

40

20-40

45

Yên Thịnh

10-20

25

10-20

25

10-25

30

10-30

40

20-40

45

Yên Ninh

10-20

25

10-20

25

10-25

30

10-30

40

20-40

45

Thiên Tôn

10-20

25

10-20

25

10-20

25

10-25

30

20-40

45

Me

5-15

20

5-15

20

10-20

25

10-25

30

15-35

40

          Tin phát lúc: 08h00 ngày 08/09/2022.

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình