Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN MƯA ĐỊNH LƯỢNG 02H NGÀY 09/9/2022

Friday, 09/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 09 tháng 09 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 01h ngày 09 đến 01h ngày 10/09/2022

01-04h

04-07h

07-13h

13-19h

19-01h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

30

10-20

30

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Nho Quan

10-20

30

10-20

30

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Cúc Phương

10-20

30

10-20

30

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Tam Điệp

10-20

30

10-20

30

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Phát Diệm

15-30

40

15-30

40

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Yên Thịnh

15-30

40

15-30

40

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Yên Ninh

15-30

40

15-30

40

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Thiên Tôn

15-30

40

15-30

40

10-20

40

0-5

20

0-5

10

Me

10-20

30

10-20

30

10-20

40

0-5

20

0-5

10

 

          Tin phát lúc: 02h00 ngày 09/9/2022.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình