Văn bản trung ương

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
38/2016/NĐ-CP Nghị dịnh 38-2016-NDCP Qui định chi tiết một số điều của luật KTTV 2016 15/05/2016
90/2015/QH13 Luật khí tượng thủy văn 23/11/2015
46/2014/QĐ-TTg QĐ-46-2014 TTg Qui định về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014
44/2014/QĐ-TTg QĐ-44-2014 QĐTTg Qui định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014
173/2013/NĐ-CP Nghị dịnh 173-2013 Qui định sử phạt hành chính trong lĩnh vực KTTV và bản đồ 13/11/2013
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình