Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00 NGÀY 20/8/2022

Saturday, 20/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 20 tháng 08 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) tính từ 13h ngày 20/8/2022 đến 13h ngày 21/8/2022

13-16h

16-19h

19h/20-01h/21

01-07h

07-13h

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

Nho Quan

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

Cúc Phương

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

Tam Điệp

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

Phát Diệm

10-20

40

10-30

50

10-20

50

10-30

60

5-15

30

Yên Thịnh

10-20

40

10-30

50

10-20

50

10-30

60

5-15

30

Yên Ninh

10-20

40

10-30

50

10-20

50

10-30

60

5-15

30

Thiên Tôn

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

Me

10-20

40

10-30

50

10-20

40

10-30

50

5-15

30

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 20/08/2022.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình