Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H00 NGÀY 14/2/2023

Tuesday, 14/02/2023

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: 17_GMTB_16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2023

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

1. Hiện trạng đã qua

Hiện nay (14/02), bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Vùng ven biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4. Vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

 2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn 24h tới

Thời điểm

dự báo

Vùng biển

ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Đêm nay và ngày mai (15/02)

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh cấp 4, giật cấp 5, biển động.

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

        3. Cảnh báo: Đêm nay và ngày mai (15/02) do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển huyện Kim Sơn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 10h00 ngày 15/02.

Tin phát lúc: 16h00.

                                         

         Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

                GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

           Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình