Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH LÚC 04H00 NGÀY 29/02/2024

Thursday, 29/02/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-21/04h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

Ngày hôm qua (28/02) vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 2. Ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4.

Hiện nay (29/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

Từ đêm nay (29/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Đêm 29/02 và ngày 01/03/2024

Vùng biển gần bờ huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5. Biển động nhẹ.

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

2,0 – 3,0

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

3. Cảnh báo:

Từ đêm 01/03 đến sáng ngày 02/03 vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Sau gió giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển

huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 29/02.

Tin phát lúc: 04h00

     Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh

 

GIÁM ĐỐC

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình