Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN LÚC 16H00 NGÀY 18/3/2024

Monday, 18/03/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-25/16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2024

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

Ngày hôm nay (18/3) vùng biển huyện Kim Sơn gió Đông đến Đông Bắc cấp 3. Ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 3-4.

Hiện nay (18/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

Khoảng đêm nay (18/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng biển tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 4 - 5, sóng biển cao 1,0 -2,0m, biển động nhẹ. Ngoài khơi có gió Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Đêm 18 ngày 19/03

Vùng biển gần bờ huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5. Biển động nhẹ.

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

2,0 – 3,0

 

 

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

 

3. Cảnh báo:

Đêm 19/3 vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 4. Ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sau gió giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển

huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 04h00 ngày 19/03.

Tin phát lúc: 16h00

     Dự báo viên: Ngọc Văn Dũng

GIÁM ĐỐC

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình