Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH LÚC 04H00 NGÀY 19/03/2024

Tuesday, 19/03/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-26/04h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Ninh Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2024

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (19/3), vùng biển huyện Kim Sơn gió Đông đến Đông Bắc cấp  2- 3. Ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 3-4.

Hiện nay (19/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay (19/3) vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 - 5, sóng biển cao 1,0 -2,0m, biển động nhẹ. Ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Ngày và đêm 19/03

Vùng biển gần bờ huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc cấp 4-5. Biển động nhẹ.

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

2,0 – 3,0

3. Cảnh báo: Từ đêm 19/3 gió vùng biển huyện Kim Sơn và ngoài khơi giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển

huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

 

Tin phát lúc: 04h00

     Dự báo viên: Phạm Thị Tuyết

GIÁM ĐỐC

Bùi Th Bích Thy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình