Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin gió mạnh trên biển lúc 10h00 ngày 21/12/2022

Wednesday, 21/12/2022

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: 73_GMTB_10h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1.     Hiện trạng đã qua

sáng sớm nay (21/12), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Ngày  21/12

Vùng biển huyện Kim Sơn

Gió đông bắc mạnh cấp 4-5. Giật cấp 6-7 Biển động.

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

3. Cảnh báo

           Gió mạnh, sóng lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay 21/12, đêm gió giảm dần.

 4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

 

Tin phát lúc: 10h00.

                                         

         Dự báo viên: Đinh Thị Hòa

                GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

           Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình