Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 10H NGÀY 02/12/2022

Friday, 02/12/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: 60_GMTB_10h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

 1.     Hiện trạng đã qua

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông bắc cấp 4 - 5.

2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Ngày hôm nay (02/12)

Vùng biển huyện Kim Sơn

Cấp 4, có lúc cấp 5. Biển động nhẹ.

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

3. Cảnh báo

           Gió mạnh, sóng lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (02/12). Từ đêm nay gió giảm dần.

          4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin phát lúc: 10h00.

                                         

         Dự báo viên: Đinh Thị Hòa

                GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

           Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình