Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN LÚC 16H00 NGÀY 01/12/2022

Thursday, 01/12/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 59_GMTB_16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1.     Hiện trạng đã qua

Khu vực tỉnh Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 4-5.Khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

 

Đêm 01 ngày (02/12)

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 3-4, có lúc cấp 5.

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

 

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 5, giật cấp 6. Biển động.

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

3. Cảnh báo

Gió mạnh, sóng lớn có khả năng kéo dài đến ngày 02/12/2022

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin phát tiếp theo phát lúc 10h00 ngày 02/12/2022

Tin phát lúc: 16h00.

                                         

         Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường

                GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

           Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình