Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 10h ngày 28/11/2022

Monday, 28/11/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: 51_GMTB_10h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến gió mạnh và sóng lớn

Thời điểm dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

Độ cao sóng

Cấp gió

 (cấp Bô-pho)

Hướng

Độ cao (mét)

Hướng

Ngày và đêm 30/11

Vùng biển tỉnh Ninh Bình

Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Đông Bắc

2,0-4,0

Đông Bắc

   3. Cảnh báo       

Từ ngày 30/11 gió chuyển hướng Đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2.0 - 4,0m; biển động mạnh.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

         Tin phát lúc: 10h00.   

                                   

 

         Dự báo viên: Đinh Thị Hòa

GIÁM ĐỐC

(Đã Ký)

 

               Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình