Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY lúc 09h ngày 11/9/2022

Sunday, 11/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 24_LULU_09h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng  9 năm 2022

 

TIN LŨ

TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

 

1. Nhận xét:  Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Đáy tại Ninh Bình đang xuống chậm.

Lúc 07h ngày 11/09 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 2,84m(dưới BĐI: 0,16m) đang xuống chậm; trên sông Đáy tại Ninh Bình: 2,13m (dưới BĐI: 0,37m), đang xuống chậm.

2. Dự báo:mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm, đến 19h ngày 11/9 khả năng ở mức 2,60m (dưới BĐI: 0,40m), đến 07h ngày 12/9 ở mức 2,35m (dưới BĐI: 0,65m).

Trên sông Đáy tại Ninh Bình đang xuống chậm và chịu ảnh hưởng thủy triều, đến 19h ngày 11/9 khả năng ở mức 2,10m (dưới BĐI: 0,40m), đến 07h ngày 12/9 ở mức 1,90m (dưới BĐI: 0,60m).

Tin cuối cùng của đợt lũ này.

 

Tin phát lúc: 09h00.

 

 

 

Soát tin:Phạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

  

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình