Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH (lúc 9h ngày 29/9/2023)

Friday, 29/09/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: DBLU-06/09h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng  9 năm 2023

TIN LŨ

TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH 

1. Hiên trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua:  

Đêm hôm qua lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 3,82m (lúc 0h30 ngày 29/9/2023), dưới BĐ3: 0,18m; trên sông Đáy tại Ninh Bình đạt đỉnh ở mức 2,47m (lúc 23h30 ngày 28/9/2023), xấp xỉ BĐ1.

Hiện nay lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm, sông Đáy mực nước biến đổi chậm.

Mực nước lúc 7h ngày 29/9/2023 tại Bến Đế là 3,64m (trên BĐ2: 0,14m), sông Đáy tại Ninh Bình 2,37m (dưới BĐ1: 0,13m).

2. Dự báo:

Trong 6-18 giờ tới mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm; sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm sau lên và khả năng đạt đỉnh vào đêm nay (29/9/2023) ở mức trên BĐ1(BĐ1: 2,50m).

Trong 18-36h tới lũ trên các sông tiếp tục xuống dần.

3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm:

Lũ có thể gây ngập úng ở vùng hạ lưu và các vùng trũng thấp ven sông suối

4. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2.

5. Cảnh báo tác động của lũ:

        Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

         Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30’ ngày 29/9/2023 .

Tin phát lúc: 09h00

 

     Dự báo viên: Lê Mỹ Dung

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

  

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình