Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin lũ lúc 09h00 ngày 28/09/2023

Thursday, 28/09/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: CBLU-02/09h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng  9 năm 2023

 

TIN CẢNH BÁO LŨ

TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH 

1. Hiên trạng:  

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực, mực nước trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang lên. Lúc 7h ngày 28/9/2023 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 2,62m (dưới BĐI: 0,38m), sông Đáy tại Ninh Bình 1,42m (dưới BĐI: 1,08m).

2. Cảnh báo:

Trong 18 giờ tới mực nước trên sông Hoàng Long và sông Đáy tiếp tục lên

Từ nay (28/9) đến ngày 30/9, trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1.0 - 3.0m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức trên BĐII (BĐII: 3,50m), sông Đáy tại Ninh Bình ở mức BĐI (BĐI: 2,50m).

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

        4. Cảnh báo tác động của lũ: Lũ cao ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người

dân ven sông và các phương tiện tham gia giao thông thủy. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ

quét, sạt lở đất đá tác động nguy hiểm đến con người.

        Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30’ ngày 28/9/2023 .

Tin phát lúc: 09h00

 

Dự báo viên: Lê Mỹ Dung

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình