Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH lúc 15h30 ngày 28/9/2023

Thursday, 28/09/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: CBLU-03/09h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng  9 năm 2023

 

TIN CẢNH BÁO LŨ

TRÊN CÁC SÔNG TỈNH NINH BÌNH

 

 

1. Hiên trạng:  

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực, mực nước trên các sông khu vực tỉnh Ninh Bình đang lên. Lúc 13h ngày 28/9/2023 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 3,19m (trên BĐI: 0,19m), sông Đáy tại Ninh Bình 1,90m (dưới BĐI: 0,60m).

2. Cảnh báo

- Khu vực có khả năng xảy ra lũ: trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Đáy tại Ninh Bình

- Cấp báo động lũ có thể xẩy ra: Từ nay (28/9) đến ngày (31/9), trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1.5 - 3.5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức BĐII đến BĐIII (BĐIII: 4,00m), sông Đáy tại Ninh Bình ở mức trên BĐI (BĐI: 2,50m).

- Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Lũ có thể gây ngập úng ở vùng hạ lưu và các vùng thấp ven sông tác động xấu đến môi trường.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

4. Cảnh báo tác động của lũ: Lũ cao ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ven sông và các phương tiện tham gia giao thông thủy. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tác động nguy hiểm đến con người.

Tin phát lúc:15h30

Dự báo viên: Phạm Văn Hùng

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình