Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY lúc 15h30 ngày

Saturday, 10/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 23_LULU_15h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng  9 năm 2022

 

TIN CẢNH BÁO LŨ

TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

 

1. Nhận xét:  Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm; trên sông Đáy tại Ninh Bình đang biến đổi chậm.

Lúc 13h ngày 10/09 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 3,21m(trên BĐI: 0,21m) đang xuống chậm; trên sông Đáy tại Ninh Bình: 2,34m (dưới BĐI: 0,16m), đang biến đổi chậm.

2. Dự báo:mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm, đến 07h ngày 11/9 khả năng ở mức 2,95m (xấp xỉ BĐI), đến 19h ngày 11/9 ở mức 2,80m (dưới BĐI: 0,20m).

Trên sông Đáy tại Ninh Bình khả năng đạt đỉnh vào tối nay ở mức dưới BĐII (BĐII: 3,00m), sau biến đổi chậm, đến 07h ngày 11/9 khả năng ở mức 2,45m (xấp xỉ BĐI), đến 19h ngày 11/9 ở mức 2,35m (dưới BĐI: 0,15m).

Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

 

 Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 11/9/2022.

Tin phát lúc: 09h00.

 

 

 

Soát tin:Phạm Văn Hùng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình