Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY lúc 21h ngày 09/9/2022

Friday, 09/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 21_LULU_21h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng  9 năm 2022

 

TIN LŨ

TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

 

1. Nhận xét:  Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm; trên sông Đáy tại Ninh Bình đang lên chậm.

Lúc 19h ngày 09/09 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 3,62m(trên BĐII: 0,12m) đang xuống chậm; trên sông Đáy tại Ninh Bình: 2,71m (dưới BĐII: 0,29m), đang biến đổi chậm.

2. Dự báo:mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm, đến 7h sáng ngày 10/9 khả năng ở mức 3,45m (xấp xỉ BĐII), đến 19h ngày 10/9 ở mức 3,20m (trên BĐI: 0,20m).

Trên sông Đáy tại Ninh Bình khả năng đạt đỉnh vào tối nay ở mức dưới BĐII (BĐII: 3,00m), sau biến đổi chậm, đến 7h sáng ngày 10/9 khả năng ở mức 2,45m (xấp xỉ BĐI), đến 19h ngày 10/9 ở mức 2,50m (BĐI).

3. Cảnh báo: Đợt lũ này kết hợp với triều cường có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng cửa sông ven biển, khu đô thị, ... của khu vực tỉnh Ninh Bình.

Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

 

Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 10/9/2022.

 

Tin phát lúc: 21h00.

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình