Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY lúc 15h30 ngày 08/9/2022

Thursday, 08/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 17_LULU_15h30/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng  9 năm 2022

 

TIN CẢNH BÁO LŨ

TRÊN SÔNG HOÀNG LONG VÀ SÔNG ĐÁY

 

 

Hiện nay: Mực nước trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình đang biến đổi chậm và dao động theo xu thế lên.

Do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi cao lục địa tăng cường yếu kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, trên lưu vực sông Hoàng Long và sông Đáy  đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h (ngày 07/9) đến 13h (ngày 08/9) tại các trạm thượng nguồn (thuộc tỉnh Hòa Bình): Kim Bôi 144mm, Chi Nê 150mm, Hưng Thi 106mm; Ba Thá (Hà Nội): 137,3mm…

Cảnh báo:Từ  chiều nay (08/9) đến ngày 10/9, trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1.0 - 3.0m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức xấp xỉ BĐ2, sông Đáy tại Ninh Bình ở mức xấp xỉ dưới BĐ1.

Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 09/9/2022.

 

                        

 

Tin phát lúc: 15h30.

 

 

 

Soát tin:Lê Mỹ Dung

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình