Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin cảnh báo mưa dông trên biển lúc 10h00 ngày 08/9/2022

Thursday, 08/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH 

Số: MDTB_10h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         

 

 Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2022

 

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (08/9): Do ảnh hưởng của rìa Tây nam lưỡi cao lục địa kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hình thế phân tích trên nên ngày và đêm nay (08/9), ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

            Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

 - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình