Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 07/9/2022

Wednesday, 07/09/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: MDTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              

           

 

 Ninh Bình, ngày 07 tháng 08 năm 2022

BẢN TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (07/9): Ảnh hưởng rìa nam lưỡi cao lục địa tăng cường yếu kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hình thế phân tích trên từ chiều tối và đêm nay (07/9) đến ngày 09/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin tiếp theo phát lúc 10h00 ngày 08/9.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

 

            Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

            - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình