Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin cảnh báo gió mạnh trên biển lúc 16h00 ngày 24/08/2022

Wednesday, 24/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày  24  tháng 08 năm 2022

BẢN TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (24/8): Bão số 3 có vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây tây bắc.

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình từ chiều mai (25/8) có gió mạnh dần lên cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Ven bờ sóng biển cao 1,0-2,0m; ngoài khơi sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Đề phòng vùng ven biển có khả năng xảy ra sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: Cấp 2.  

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

 - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình