Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin gió mạnh trên biển 16h00 ngày 18/04/2022

Monday, 18/04/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (18/4): Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo: do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai (19/04) vùng biển Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 4-5, sóng biển cao từ 1.0 -2.0m. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ ngày mai gió yếu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình