Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 28/01/2022

Friday, 28/01/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (28/01), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng ngày mai 29/01, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển huyện Kim Sơn từ chiều tối ngày 29/01 đến ngày 30/01 ở vùng ven biển gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4, ngoài khơi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

Bản tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 29/01.

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình