Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin dự báo gió mạnh trên biển 09/01/2022

Sunday, 09/01/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Số: GMTB_16h00/ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

           

 Ninh Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

          Hiện nay (09/01), bộ phậnkhông khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

         Dự báo: Đêm mai (10/01) khu vực tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 – 5, giật cấp 6; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển tỉnh Ninh Bình: cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ: cấp 2.

 

Tin phát lúc: 16h00

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

          Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

            - BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                            

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình