Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin gió mạnh trên biển lúc 04h00 ngày 22/01/2024

Monday, 22/01/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-06/04h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

        Do ảnh hưởng của không khí lạnh lúc 01h: vùng biển huyện Kim Sơn trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 4 -5.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới       

Từ ngày hôm nay 22/01 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Ngoài khơi có gió Đông bắc mạnh lên cấp 6 – 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-4,0m, biển động mạnh.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Ngày và đêm 22/01

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7

2,0 - 3,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 6 – 7, giật cấp 8

3,0 – 4,0

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

3. Cảnh báo:

Từ ngày 22-24/01 vùng biển huyện Kim sơn gió Đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-4,0m, biển động mạnh.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.  

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 22/01.

Tin phát lúc: 04h00

     Dự báo viên: Nguyễn Thị Hường

GIÁM ĐỐC

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình