Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN 16H NGÀY 19/01/2024

Friday, 19/01/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-01/16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

         Vùng biển huyện Kim Sơn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 3-4.

Hiện nay (19/01), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới       

Khoảng đêm ngày 20/01, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ, ngoài khơi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Đêm 20 ngày 21/01

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 4

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

1,5 - 2,5

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

3. Cảnh báo:

Khoảng ngày 22/01 không khí lạnh được tăng cường mạnh. Từ ngày 22/01 gió Đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.  

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

 

Tin phát lúc: 16h00

     Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh

GIÁM ĐỐC

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình