Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN LÚC 04H00 NGÀY 22/12/2023

Friday, 22/12/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-25/04h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

Chiều và đêm qua (21/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc cấp 3. Bạch Long vĩ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới       

Ngày và đêm nay (22/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Vùng ven biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ; ngoài khơi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Ngày và đêm nay (22/12)

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 3-4, giật cấp 5

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 6, giật cấp 7-8.

2,0 - 4,0

 

 

 

 

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

3. Cảnh báo:

Ngày 23/12, vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông bắc mạnh cấp 3-4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 1,0-2,0m, biển động nhẹ; vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn có gió Đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.  

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 22/12.

Tin phát lúc: 04h00

     

GIÁM ĐỐC

 

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình