Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Tin dự báo gió mạnh trên biển 16h00 ngày 19/12

Tuesday, 19/12/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-23/16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2023

 

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

          Ngày hôm nay (19/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển huyện Kim Sơn có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4-5.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới       

Đêm nay và ngày mai (20/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Bình. Vùng ven biển huyện Kim Sơn, gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động, ngoài khơi gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

 

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Đêm 19, ngày 20 /12

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 4-5, giật cấp 6

1,0 - 2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

2,0 - 3,0

3. Cảnh báo: Đêm 20 ngày 21/12, vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.  

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại trên vùng biển huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 04h00 ngày 20/12.

Tin phát lúc: 16h00

     Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

GIÁM ĐỐC

 

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình