Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 16H00 NGÀY 01/12/2023

Friday, 01/12/2023

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: GMTB-15/16h00/NBIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN

 TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

1. Hiện trạng đã qua

          Đêm qua và sáng nay (01/12) vùng biển ven biển huyện Kim Sơn có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc  cấp 3, ngoài khơi có gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

2. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới       

 Đêm nay và sáng mai (02/12), vùng biển huyện Kim Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động.

Thời điểm

dự báo

Vùng biển ảnh hưởng

Gió mạnh

 (cấp Bô-pho)

Độ cao sóng (m)

Đêm và sáng mai 02 /12

Vùng ven biển huyện Kim Sơn

Cấp 4, giật cấp 5, cấp 6

1,0-2,0

Vùng biển ngoài khơi huyện Kim Sơn

Cấp 6, giật cấp 7

2,0 – 3,0

 

Hình 1: Bản đồ dự báo gió mạnh trong 24 giờ tới

(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

                                          3. Cảnh báo: Từ chiều mai 02/12 vùng biển huyện Kim Sơn có gió giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.  

5. Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại trên vùng biển huyện Kim Sơn đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tin phát lúc: 16h00

     Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh

GIÁM ĐỐC

 

Bùi Th Bích Thy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình