Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn (KTTV) giai đoạn 2010-2020

Tuesday, 13/07/2021

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Khí tượng Thủy văn qua các thời kỳ!

Kính thưa các đồng chí, đồng nghiệp, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn!

Những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự chia sẻ, phối hợp của các tổ chức, cá nhân liên quan từ trung ương đến địa phương; cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ, ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có những bước phát triển được xã hội và nhân dân ghi nhận, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phục vụ phòng, chống thiên tai, góp phần đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong bối cảnh, nền khoa học công nghệ trên thế giới phát triển nhanh chóng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với nhu cầu ngày càng gia tăng cả về số lượng, chất lượng thông tin khí tượng thủy văn; đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt đã đặt ra cho ngành Khí tượng Thủy văn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để đổi mới, phát triển. Ngành Khí tượng Thủy văn đã tích cực tiếp cận và mở rộng ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động quan trắc, thông tin dữ liệu và cung cấp bản tin dự báo hằng ngày, hằng giờ. Trong đó, dự báo tác động của các loại hình thiên tai đang dần thay thế cho các dự báo hiện tượng; các sản phẩm thông tin khí tượng thủy văn từng bước được xây dựng theo định hướng cụ thể hơn, chi tiết hơn, dễ hiểu hơn, đa dạng hơn, vừa phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước, nhưng cũng phải được xác định là thông tin đầu vào phục vụ hiệu quả cho công tác quy hoạch và triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Với nhiều đóng góp và kết quả đạt được của Ngành, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chính thức công nhận Việt Nam là một mắt xích quan trọng, là một thành viên chủ động trong công tác khí tượng thủy văn của thế giới ở khu vực Châu Á.

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, động viên và tăng cường kết nối giữa các thế hệ của Ngành, Tổng cục Khí tượng Thủy văn xin trân trọng gửi tới các đồng chí tài liệu “Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2010 - 2020”. Từ năm 2021, việc cập nhật thông tin về ngành Khí tượng Thủy văn, bao gồm khát vọng, định hướng phát triển, kết quả, thành tựu và các thách thức mà ngành Khí tượng Thủy văn của chúng ta đang phải đối mặt sẽ là một hoạt động thường niên.

Nhân dịp này, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Khí tượng Thủy văn qua các thời kỳ; các tổ chức, cá nhân quan tâm cùng gia đình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                           TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                        GS. TS. Trần Hồng Thái

/upload/files/2021/bao-cao-2010-2020-cua-tc-kttv.pdf

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình