Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới hồi 16h ngày 04/8/2022.

Friday, 05/08/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 
   

 


Số: XTND_17h00/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                                              

                                                             

Ninh Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2022

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

        Chiều nay (04/8), sau khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

      Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

      Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

 


               Tin phát lúc: 17h00

 

 

 

   

        Soát tin: Đinh Thị Hòa

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

ĐƯỜNG ĐI CỦA ÁP THẤP TRÊN ĐẤT LIỀN

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình