BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 04, ngày 05/07/2022

Monday, 04/07/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 07 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 04, ngày 05/07/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 - 370C.

Độ ẩm: 65 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 28 - 370C.

Độ ẩm: 50 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 28 - 330C.

Độ ẩm: 75 - 95%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình