BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 26, ngày 27/06/2022

Sunday, 26/06/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 26, ngày 27/06/2022

 

 

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 350C.  

Độ ẩm: 60 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng nóng; gió nhẹ.

 Nhiệt độ: từ 27 - 360C.

Độ ẩm: 58 - 88%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 - 320C.

Độ ẩm: 70 - 90%.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình