TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 08H00 NGÀY 25/6/2022

Saturday, 25/06/2022

  ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: NONG_08h00/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

                                                     

Ninh Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2022

  TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hin nay (25/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày hôm nay (25/6) khu vực tỉnh Ninh Bình trời nắng, có nơi nắng nóng. 

   Nhiệt độ cao nhất các nơi phổ biến như sau:

- Khu vực TP Ninh Bình, TP tam Điệp, huyện Nho Quan, Gia Viễn, huyện Hoa Lư: 34 – 36 oC.

- Khu vực huyện Yên Khánh, Yên Mô, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan): 33 - 35 oC.

- Khu vực huyện Kim Sơn: 32 – 34oC

Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-15 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/6.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

 Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Bản tin tiếp theo phát lúc 14h00 ngày 25/6.

    Tin phát lúc: 08h00.

    Dự báo viên: Đinh Quốc Khanh.

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình