BẢN TIN DỰ BÁO NGÀY 24/6/2022

Friday, 24/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm24 ngày 25/06/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 340C.

Độ ẩm: 60 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 - 350C.

Độ ẩm: 50- 90%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 - 330C.

Độ ẩm: 60 - 92%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình