CẢNH BÁO DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH LÚC 13H50 NGÀY 23/6/2022

Thursday, 23/06/2022

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:  CBMD 13h50/ĐKTTVNB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Ninh Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022                                       

 

CẢNH BÁO MƯA DÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay:Qua theo dõi trênảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu ở khu vực TP Tam Điệp, huyện Hoa Lư đang phát triển và mở rộng.

                    Ảnh vệ tinh                                                                       Ảnh ra đa                      

Cảnh báo: Trong khoảng hiện tại đến vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho TP Tam Điệp và huyện Hoa Lư trước, sau đó có khả năng lan ra các huyện, thành phố lân cận trong tỉnh Ninh Bình. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đề nghị: Người dân và các cơ quan, đơn vị theo dõi và chủ động phòng tránh.

 

Tin phát lúc: 13h50

 

T/L. GIÁM ĐỐC

Dự  báo viên

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình