BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 22 ngày 23/06/2022

Wednesday, 22/06/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 06 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 22 ngày 23/06/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Nam đến Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 27 - 350C.

Độ ẩm: 59 – 94%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 28 - 350C.

Độ ẩm: 57- 90%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Nam cấp 3-4.

Nhiệt độ: từ 28 - 330C.

Độ ẩm: 82 - 95%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình