BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 21, ngày 22/06/2022

Tuesday, 21/06/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

Đêm 21, ngày 22/06/2022

 

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 28 - 360C.

Độ ẩm: 57 – 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 29 - 360C.

Độ ẩm: 52- 85%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 29 - 320C.

Độ ẩm: 78 - 90%.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình