BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT Đêm 13, ngày 14/05/2022

Friday, 13/05/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 13, ngày 14/05/2022

 

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 290C.  

Độ ẩm: 75 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

 Nhiệt độ: từ 24 - 300C.

Độ ẩm: 77 - 98%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm: 80 - 98%.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình