Bản tin thời tiết ngày 12/05/2022

Thursday, 12/05/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 
   

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 12, ngày 13/05/2022

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.  

Độ ẩm: 67 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; gió nhẹ.

 Nhiệt độ: từ 26 - 320C.

Độ ẩm: 70 - 94%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 26 - 300C.

Độ ẩm: 80 - 94%.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 

        Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình