BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG LÚC 15H30 NGÀY 11/5/2022

Wednesday, 11/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 


Số: BTMD_15h30/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

 

 

Ninh Bình, ngày 11  tháng 5 năm 2022

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA DÔNG

KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (11/5): hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm mai (12/5) đến ngày 15/5, khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Lượng mưa từ ngày 12-15/5 các nơi phổ biến 40 - 70mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

          Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

           Tin phát tiếp theo lúc 09h00 ngày 12/5.

Tin phát lúc: 15h30.

Dự báo viên: Đinh Thị Hòa.

 

Nơi nhận:

- VP Tỉnh ủy.

- VP. UBND tỉnh.

- BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh.

- Sở TN&MT.

- Các Sở, Ngành có liên quan.

- UBND các Huyện, TP.

- Lưu.

                          

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình