BẢN TIN DỰ BÁO NGÀY 11/5/2022

Wednesday, 11/05/2022

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2022

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm11 ngày 12/05/2022

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 - 320C.

Độ ẩm: 60 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 330C.

Độ ẩm: 60 - 95%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 - 310C.

Độ ẩm: 70 - 98%.

Tin phát lúc: 15h30

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình