Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin Dự báo Thuỷ văn đêm 14 ngày 15/4/2024

Sunday, 14/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2024

 

 

 

BẢN TIN THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 14, ngày 15/4/2024

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức 0,70 – 0,90m, xuất hiện từ 20giờ đến 23giờ ngày 14; Mực nước thấp nhất ở mức (-0,35) – (-0,15)m xuất hiện từ 13giờ đến 16giờ ngày 15.

+ Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức: 1,20 – 1,40m, xuất hiện từ 20giờ đến 23giờ ngày 14; Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,90) – (-0,70)m, xuất hiện từ 10giờ đến 13giờ ngày 15.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại  Như Tân ở mức 11 – 14 phần nghìn.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình