Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH Đêm 13, ngày 14/4/2024

Saturday, 13/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Ninh Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH NINH BÌNH

Đêm 13, ngày 14/4/2024

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; ngày giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm: 60 - 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa vài nơi; ngày giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 25 - 320C.

Độ ẩm: 62 - 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 25 - 310C.

Độ ẩm: 70 - 97%.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình