Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

Bản tin dự báo thuỷ văn đêm 13 ngày 14/4/2024

Saturday, 13/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2024

 

 

 

BẢN TIN THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 13, ngày 14/4/2024

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức 0,70 – 0,90m, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 13; Mực nước thấp nhất ở mức (-0,35) – (-0,15)m xuất hiện từ 12giờ đến 15giờ ngày 14.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,80) – (-0,60)m, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 10; Mực nước cao nhất ở mức: 1,20 – 1,40m, xuất hiện từ 4giờ đến 7giờ ngày 11.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại  Như Tân ở mức 10 – 13 phần nghìn.

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình