Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH Đêm 12 ngày 13/04/2024

Friday, 12/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Ninh Bình, ngày 12  tháng 4  năm 2024

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THUỶ VĂN TỈNH NINH BÌNH

Đêm 12 ngày 13/04/2024

 

 

            Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp và dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy:

         + Tại Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức: 0,80 – 1,00m xuất hiện từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 12. Mực nước thấp nhất ở mức (-0,50) –(-0,30)m, xuất hiện từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 13.

        + Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức: (-0,80) –(-0,60)m, xuất hiện từ 9 giờ đến 12 giờ.Mực nước cao nhất ở mức: 1,45 – 1,65m, xuất hiện từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 13.

           + Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 12 – 14 phần nghìn.

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình