Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 11/4/2024

Thursday, 11/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2024

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 11, ngày 12/4/2024

 

a. Vùng núi:

          Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ.

  Nhiệt độ: từ 21 - 290C.

  Độ ẩm: 75 - 96%.

b. Vùng đồng bằng:

          Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ.

  Nhiệt độ: từ 22 - 300C.

  Độ ẩm: 70 - 94%.

c. Vùng ven biển:

          Mây thay đổi; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ.

  Nhiệt độ: từ 22 - 270C.

  Độ ẩm: 80 - 97%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình