Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 11, ngày 12/4/2024

Thursday, 11/04/2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ

TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2024

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 11, ngày 12/4/2024

 

 

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước cao nhất ở mức 0,75 – 0,95m, xuất hiện từ 19 giờ  đến 22 giờ ngày 11; Mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) – (-0,10)m, xuất hiện từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 12.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,80) – (-0,60)m, xuất hiện từ 7 giờ đến 10 giờ; Mực nước cao nhất ở mức 1,15 – 1,35m, xuất hiện từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 12.

+ Độ mặn cao nhất tầng đáy tại Như Tân ở mức 16 – 18 phần nghìn.

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình