Chào mừng bạn đến với Website của Đài khí tưởng thủy văn Ninh Bình

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH Đêm 10, ngày 11/4/2024

Wednesday, 10/04/2024

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2024

 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

Đêm 10, ngày 11/4/2024

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 22 - 290C.

Độ ẩm: 77 - 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ: từ 23 - 290C.

Độ ẩm: 73 - 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ: từ 23 - 290C.

Độ ẩm: 75 - 96%.

 

          Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình